Wydruk 3D makiety domu - color jet printing
WYDRUK 3D MODELU DOMU
7 marca 2017

SPRAWDZENIE ZASADNOŚCI FORMY WTRYSKOWEJ

SPRAWDZENIE ZASADNOŚCI FORMY WTRYSKOWEJ

 
 

 

Wydruk 3D modelu, służący do weryfikacji formy wtryskowej. Dzięki możliwości szybkiego prototypownia, jaką dajemy naszym klientom, wykonawcy form wtryskowych mogą sprawdzić czy forma, którą zaprojektowali faktycznie pozwoli na uzyskanie poprawnego produktu. Wydruk 3D wykonany techniką Color Jet Printing. Dodatkowo używając odpowiedniej technologii druku 3D, możemy wykonać prototyp formy wtryskowej, który pozwala na wtrysk próbny kilkudziesięciu do kilkuset szt.